K6 s.r.o. - kompletní služby při vybavování sociálních objektů, jako jsou domovy důchodců, ústavy sociální péče, lázeňská zařízení, nemocnice apod.

 Dekontaminace odpadů

 Medivak MV6 – NOVINKA!!!


Medivak je nový přístroj určený pro dekontaminaci použitých inkontinenčních pomůcek, tedy zejména plen a jednorázových plenkových kalhotek. Najde proto uplatnění především v zařízeních sociální péče (domovy pro seniory, LDN apod.). Přístroj je pro tento účel schválen SZÚ v Praze. Oproti zastaralému přístroji Vacumet má mnoho inovací. Je celonerezové konstrukce – odpadá problém s častou korozí pracovního prostoru, obsluha přístroje je mnohem jednodušší. Přední hrana přístroje je nižší, aby vkládání pytlů nebylo tak namáhavé, víko přístroje se snadno zavírá. Dávkovací tryska je integrována do jedné z napínacích páček což  zrychluje obsluhu přístroje. Doplňování desinfekcí je velmi snadné, Medivak na nutnost doplnění desinfekce předem upozorní. Přístroj dávkuje přesné množství dekontaminačního roztoku, což mnohonásobně zvyšuje jeho spolehlivost.

   

Obsluha je velmi jednoduchá a proces je velmi rychlý (trvá cca 1,5 minuty). Použité inkontinenční pomůcky jsou vkládány do speciálního vícevrstvého pytle. Jakmile je pytel naplněn, vloží se do přístroje, okraj pytle se navleče na napínací páčky. Poté se zavře víko a zmáčkne tlačítko Start. Celý proces probíhá zcela automaticky a po necelých 2 minutách lze z přístroje vyjmout upravený odpad. Odpad je vakuově zapouzdřen v pytli, jehož objem je značně redukovaný (zmenšený až o 70%). Zapouzdřený pytel již nezapáchá, snadno se s ním manipuluje a jeho obsah je dekontaminován (nemá nebezpečnou vlastnost – infekčnost). Proto je možno ho odstraňovat jako odpad ostatní, což přináší ekonomickou úsporu.

Pro zákazníky, kteří nevyžadují dekontaminaci odpadu, je přístroj Medivak nabízen v ekonomické variantě bez dekontaminační jednotky. Cena tohoto přístroje je o mnoho nižší. Přesto tato ekonomická varianta přístroje přináší výrazné zlepšení pracovního prostředí ošetřujícímu personálu a snižuje riziko infekce při manipulaci s odpadem.


Produkt mě zaujal, potřebuji však více informací. Pošlete mi Vašeho obchodníka nebo alespoň více informací.
POTŘEBUJI VÍCE INFORMACÍ

K6 s.r.o. | Zámecká 9 | 679 72 Kunštát | tel: 776 262 525 | © K6 2005-2021   4Shop.cz