Zajistíme kompletní výbavu

pro domovy důchodců, ústavy sociální péče,
lázeňské zařízení či nemocnice.